EVENTO ANNULLATO

Florie 2022 je zrušená, larp nebude.

Nebylo to lehké rozhodnutí, ale v současných podmínkách nejsme schopni uvést plnohodnotnou hru.

Děkujeme za pochopení. Více informací najdete na našem facebooku.

Pozor! Namísto larpu se bude konat dekadentní soaré. Všichni jste vítáni. Více informací zde.

Florie, léto 1807. Metropole odříznutá od světa. Obchod vyschl a s ním i bohatství a prosperita. Obzor brázdí fregaty námořní blokády. Obchodní cesty končí na hranicích, ze sousedů jsou nepřátelé. Rada se snaží zajistit aspoň to nejnutnější, a tak přivírá oči nad úplatky a pašováním. Chudoba se rozlézá městem a všichni mají hlad.

Kdo lépe zvládne tlak, pod který se Florie dostala? Zchudlí majitelé továren, snažící se udržet zbytky vlivu? Jejich dělníci bez práce, co nejdou pro ránu daleko? Samozvané bandy pašeráků? Francouzští spojenci, které nelze rozeznat od okupantů? Aristokraté, lpící na starých dobrých mravech? A co policie? Dokáže, v tomhle chaosu, udržet klid a pořádek?

Letos se podíváme do vysoké politiky i na periferii. Do zakázaných hospod, zavřených divadel, na ilegální zápasy, do osiřelých továren a překladišť. Prostě tam, kde se řeší ty podstatné záležitosti.

Přestože se dotýkáme citlivých a obtížných momentů v životě obyvatel Florie, oni sami berou svůj osud s humorem a mají sklony k dekadenci a nevázané zábavě. Ze hry nechceme dělat drama ani frašku. Měla by ale obsahovat široký rozsah emocí a situací, které neustálým střídáním simulují nejednoznačnost a složitost skutečného života.